Thông tin liên lạc

 
Số điện thoại: 0975 717 550
( A. Hùng).
E-mail : PHvn.info@gmail.com

Địa chỉ: 67/3 đường D9, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM.

Hình chỉ dẫn: